Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Tăng cường hợp tác bảo hiểm trong ASEAN

Trong tháng 10 năm 2021 đã diễn ra các cuộc họp các Ủy ban, các nhóm công tác Hội đồng bảo hiểm ASEAN (AIC). Hội nghị Hội đồng bảo hiểm ASEAN năm nay do Singapore đăng cai tổ chức, tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch COVID19 nên các cuộc họp đều được tổ chức trực tuyến.

Tăng cường hợp tác bảo hiểm trong ASEAN

Để chuẩn bị cho phiên họp toàn thể Hội đồng bảo hiểm ASEAN (AIC), các ủy ban, nhóm làm việc đã tổ chức các phiên họp trong tháng 9 và tháng 10/2021 : Ủy ban AIC thực hiện Nghị định thư số 5 về bảo hiểm xe cơ giới quá cảnh (COB) tổ chức phiên họp lần thứ 8 vào ngày 16/9/2021; Ủy ban giáo dục bảo hiểm ASEAN (ASEAN Insurance Education Committee – AIEC) đã tổ chức phiên họp lần thứ 19 vào ngày 29/9/2021;  Ủy ban về vấn đề tái bảo hiểm (ASEAN Reinsurance Working Committee- ARWC) đã tổ chức phiên họp lần thứ 4 vào ngày 15/10/2021; Nhóm làm việc về rủi ro thiên tai tổ chức phiên họp lần thứ 14 vào ngày 20/10/2021.

Hội  nghị Hội đồng bảo hiểm ASEAN lần thứ 47 (AIC 47)  diễn ra vào ngày 27/10/2021 với chương trình nghị sự chính bao gồm : Thông qua biên bản Hội nghị AIC 46; Báo cáo các hoạt động chính của Hội đồng bảo hiểm ASEAN năm 2021; Thảo luận các báo cáo của các Ủy ban, nhóm làm việc; Thống nhất vấn đề đưa ra đề xuất kiến nghị tại Phiên họp chung giữa các cơ quan quản lý bảo hiểm các nước ASEAN và các Hiệp hội bảo hiểm các nước ASEAN; Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Ban thư ký AIC; Chuyển giao vị trí Chủ tịch Hội đồng bảo hiểm ASEAN nhiệm kỳ 2021- 2022 và lựa chọn nước đăng cai Hội nghị bảo hiểm ASEAN lần thứ 48.

Các kết quả hoạt động của AIC năm 2021 đã nâng cao hơn nữa sự hợp tác bảo hiểm trong khối ASEAN, cụ thể là:

- Về lĩnh vực giáo dục bảo hiểm: Ủy ban giáo dục bảo hiểm ASEAN  (AIEC) đã tổ chức lớp đào tạo Nhà quản lý bảo hiểm trẻ ASEAN (ASEAN School for young insurance managers -AYIM) khóa 12 vào các ngày 27, 28, 29/10/2021 và 1-3/11/2021) bao gồm 69 học viên đến từ 24 công ty bảo hiểm thuộc 8 quốc gia ASEAN (trong đó Việt nam có 14 người tham dự); Lớp học nâng cao nhà lãnh đạo bảo hiểm ASEAN (ASEAN School of Advanced Insurance Leadership – SAIL) khóa 5 từ ngày 26/10-01/11/2021 với sự tham dự của 28 học viên đến từ 13 công ty bảo hiểm thuộc 9 quốc gia ASEAN (trong đó Việt Nam có 3 người tham dự).

Ủy ban giáo dục bảo hiểm ASEAN cũng đang xây dựng chương trình đào tạo cấp bằng bảo hiểm ASEAN (ASEAN Insurance Diploma) là cơ sở tiêu chuẩn cho Khung tiêu chuẩn năng lực tham chiếu của ASEAN (ASEAN Quality Reference Framework – AQRF), dự kiến sẽ hoàn thành vào quý II/2022.

Viện đào tạo và nghiên cứu bảo hiểm ASEAN (the ASEAN Insuramce Training and Research Institute – AITRI) cũng đã tổ chức hội thảo về các chủ đề : Giám sát và quản lý khủng hoảng thiên tai, dịch bệnh từ ngày 06/4-05/5/2021; An ninh mạng, rủi ro mạng và giám sát rủi ro công nghệ từ 6-9/9 và 13-16/9/2021   mời cán bộ các cơ quan quản lý bảo hiểm tham dự. AITRI cũng được giao là đầu mối tổ chức Giải thưởng Nhà quản lý bảo hiểm trẻ ASEAN. Năm 2021, có 56 ứng viên đến từ 7 quốc gia ASEAN đăng ký tham dự Giải thưởng (trong đó có 4 người từ Việt Nam). Nếu năm 2018 có 26 ứng cử viên, năm 2019 có 31 ứng cử viên (năm 2020 không tổ chức) thì số lượng 56 ứng cử viên năm 2021 là con số ấn tượng. Vòng 1 chấm điểm các bản trả lời câu hỏi của ứng viên online diễn ra từ ngày 20/8/2021 – 23/9/2021,  14 giám khảo là lãnh đạo các Hiệp hội bảo hiểm hội viên, các thành viên chủ chốt của AIC đã lựa chọn được 3 ứng viên vào chung kết (gồm 2 ứng viên từ Thái Lan, 1 ứng viên từ Campuchia), thực hiện phỏng vấn ngày 05/10/2021 và đã thống nhất lựa chọn ứng viên từ Campuchia là  ông Suy Channtharong – Trưởng bộ phận thẩm định bảo hiểm công ty bảo hiểm Forte Campuchia là người đạt Giải.

-Về bảo hiểm xe cơ giới quá cảnh:  Các thỏa thuận song phương và đa phương giữa các nước có đường biên giới chung của từng tiểu khối đã được các nước ký kết. Ngày 11/10/2021, đại diện văn phòng quốc gia về bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới quá cảnh của 10 quốc gia thành viên ASEAN đã ký Biên bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác về bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới quá cảnh thông qua sử dụng Hệ thống bảo hiểm xe cơ giới bắt buộc ASEAN (ASEAN Compulsory Motor Insurance System _ ACMI), hướng tới việc mua bảo hiểm trực tuyến cho các xe cơ giới quá cảnh trong ASEAN.

- Về hợp tác nghiên cứu bảo hiểm rủi ro thiên tai: Nhóm nghiên cứu rủi ro thảm họa thiên tai tiếp tục trao đổi cách thức chia sẻ thông tin và dữ liệu về thảm họa thiên tai tại từng quốc gia ASEAN; chia sẻ thông tin về bảo hiểm nông nghiệp ở từng quốc gia ASEAN.

- Về nghiên cứu hợp tác tái bảo hiểm: Nhóm làm việc tiếp tục trao đổi thông tin và thảo luận các vấn đề tái bảo hiểm trong khu vực; Về chương trình đào tạo tái bảo hiểm cho cán bộ bảo hiểm trong khu vực ASEAN (bắt đầu triển khai từ tháng 2/2021, đã thực hiện được 9 chương trình đào tạo); về nghiên cứu thị trường bảo hiểm khu vực ASEAN do Malaysian Re thực hiện (ASEAN Insurance Pulse 2021).

Nhìn chung, các trao đổi hợp tác giữa các quốc gia ASEAN trong vấn đề bảo hiểm đã mang lại các kết quả tốt, đặc biệt trong các lĩnh vực về đào tạo bảo hiểm và bảo hiểm xe cơ giới quá cảnh.

Hội nghị toàn thể AIC cũng nghe Báo cáo nghiên cứu về phát triển bảo hiểm bền vững , vấn đề ứng dụng công nghệ và số hóa trong lĩnh vực bảo hiểm; Xem xét các vấn đề đề xuất và kiến nghị tại Hội nghị toàn thể giữa các Hiệp hội bảo hiểm và cơ quan quản lý bảo hiểm các nước ASEAN ngày 28/10/2021.

Hội nghị AIC lần thứ 47 cũng thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Ban thư ký AIC, thực hiện nghi thức chuyển giao vị trí Chủ tịch AIC từ ông Sara Lamsam – Chủ tịch Hiệp hội bảo hiểm nhân thọ Thái Lan cho ông Nguyễn Xuân Việt – Chủ tịch Hiệp hội bảo hiểm  Việt Nam và thống nhất Thái Lan là nước đăng cai Hội nghị Hội đồng bảo hiểm bảo hiểm ASEAN lần thứ 48 vào năm 2022.

Sự kiện bên lề Hội nghị AIC 47 là Hội thảo thượng đỉnh các nhà quản lý bảo hiểm ASEAN với chủ đề “Xây dựng một ASEAN bền vững và có khả năng chống chịu rủi ro tốt hơn”./.

Ngô Trung Dũng - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam