Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hỗ trợ nhân đạo tại Bắc Giang

Ngày 3/6/2022, tại xã Vĩnh An, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trao hỗ trợ nhân đạo cho cháu Ngọc Thanh Thúy bị tai nạn giao thông do xe máy gây ra tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hỗ trợ nhân đạo tại Bắc Giang Ông Bùi Gia Anh - Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho cháu Ngọc Thanh Thúy.

Cháu Ngọc Thanh Thúy sinh năm 2015, bị tai nạn giao thông do xe máy gây ra dẫn đến chấn thương sọ não. Cháu Thúy được điều trị cấp cứu với kết luận giám định thương tật 30%.

Theo quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 04/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/1/2021, đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu số tiền chi hỗ trợ nhân đạo bằng 10% mức trách nhiệm bảo hiểm.

Mức trách nhiệm bảo hiểm được quy định là 150 triệu đồng/người/vụ, số tiền tối đa hỗ trợ nhân đạo chi cho trường hợp tổn thương bộ phận là 15 triệu đồng/người /vụ.

Trường hợp của cháu Ngọc Thanh Thúy với kết luận thương tật 30% được Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới chi hỗ trợ nhân đạo với số tiền 4,5 triệu đồng.

Hoạt động chi hỗ trợ nhân đạo của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới có ý nghĩa thiết thực, góp phần chia sẻ nỗi đau, động viên tinh thần đối với nạn nhân tai nạn giao thông.