Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Giải thưởng giành cho sinh viên xuất sắc về bảo hiểm nhân thọ (IAV-OLIS Award for Excellent Students in Life insurance)

Nhằm mục đích khuyến khích niềm yêu thích đối với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ của các sinh viên đang theo học chuyên ngành bảo hiểm tại các trường Đại Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với Trung tâm phát triển văn hóa bảo hiểm nhân thọ Phương Đông (Nhật Bản) (tên tiếng Anh: Oriental Life Insurance Cultural Development Center) thành lập “Giải thưởng giành cho sinh viên xuất sắc về bảo hiểm nhân thọ”.

Giải thưởng giành cho sinh viên xuất sắc về bảo hiểm nhân thọ (IAV-OLIS Award for Excellent Students in Life insurance)

Hàng năm, sẽ có 09 giải thưởng được trao cho 09 sinh viên năm thứ 3 xuất sắc nhất về lĩnh vưc bảo hiểm nhân thọ của 03 trường nói trên (mỗi trường đề cử 03 sinh viên), bao gồm: 01 Giải Nhất trị giá 1.000 USD; 02 Giải Nhì mỗi giải trị giá 400 USD; 06 Giải Ba mỗi giải trị giá 200 USD.

Tiêu chí lựa chọn sinh viên đoạt giải dựa trên điểm trung bình học tập năm thứ 3 của sinh viên tại trường và điểm bài luận hoặc nghiên cứu của sinh viên về lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ do Hội đồng giám khảo của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam chấm. Chủ đề của bài luận hoặc bài nghiên cứu hàng năm do Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đưa ra.

Chủ đề của Giải thưởng IAV-OLIS giành cho sinh viên xuất sắc về bảo hiểm nhân thọ 2020-2021 do Hiệp hội đưa ra là “Cơ hội, thách thức của  bảo hiểm nhân thọ Việt Nam giai đoạn 2021- 2025” (bài nghiên cứu tối đa 5.000 chữ). Kết quả điểm của bài nghiên cứu sẽ chiếm 30% trong tổng điểm chấm xét giải (70% là điểm trung bình học tập năm học thứ 3 của các sinh viên trong năm học 2020-2021).

Hội đồng giám khảo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam sẽ tổ chức chấm giải và thông báo kết quả cho Nhà trường và sinh viên đoạt giải trong tháng 11/2022 và dự kiến trao giải cho sinh viên trong tháng 12/2022.

Trung tâm phát triển văn hóa bảo hiểm nhân thọ Phương Đông (Oriental Life Insurance Cultural Development Center – OLICD) là một tổ chức của Nhật Bản được thành lập với mục đích đóng góp cho sự phát triển vững mạnh của thị trường bảo hiểm nhân thọ thông qua các hoạt động như: tổ chức các khóa đào tạo trong và ngoài nước Nhật; thúc đẩy việc giao lưu hỗ trợ giữa các nước; cấp học bổng và hỗ trợ chi phí tham dự các khóa đào tạo và một số hoạt động khác. OLICD đã mời nhiều cán bộ của ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam sang tham dự các lớp đào tạo, hội thảo tại Nhật Bản, trong đó bao gồm cả các cán bộ của Bộ Tài chính, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và một số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam./.

Hoa Hiên