Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam khen thưởng đại lý/quản lý đại lý xuất sắc của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ

Trong nhiều năm qua, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp bảo hiểm hội viên, kết nối các doanh nghiệp để cùng xây dựng thị trường bảo hiểm Việt Nam ngày một phát triển, minh bạch và vững mạnh.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam khen thưởng đại lý/quản lý đại lý xuất sắc của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ

Nhằm lan tỏa những giá trị của nghề bảo hiểm và tôn vinh thành tích của những đại lý/quản lý đại lý xuất sắc, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trao giấy khen cho các đại lý/quản lý đại lý ưu tú nhất trong năm 2021, thuộc các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là thành viên của Hiệp hội. Đây là những cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp một phần không nhỏ cho sự phát triển của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nói riêng và thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam nói chung. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam ghi nhận kết quả và khen thưởng cho 1.021 gương mặt đại lý xuất sắc và 436 gương mặt quản lý đại lý xuất sắc của Bảo Việt Nhân thọ đáp ứng đủ các tiêu chí xét thưởng về: Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới; Số lượng hợp đồng bảo hiểm khai thác mới; Tỷ lệ duy trì hợp đồng tháng thứ 13; Kết quả làm việc của đại lý quản lý trực tiếp.

Đây là những người đại lý/quản lý đại lý đầu tiên trên thị trường được ghi nhận và khen thưởng theo Quy chế khen thưởng đại lý, quản lý đại lý bảo hiểm nhân thọ xuất sắc ban hành kèm theo Quyết định số 19/2022/QĐ-HHBH ngày 24/6/2022 của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Trong nhiều năm qua, Bảo Việt Nhân thọ đã và đang nỗ lực không ngừng trong việc đưa sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tới gần hơn với người dân Việt Nam thông qua đội ngũ nhân viên, tư vấn viên chuyên nghiệp. Sự đồng hành, ghi nhận và khen thưởng kịp thời chính là nguồn động viên to lớn để các đại lý/quản lý đại lý tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh của mình, lan tỏa những giá trị cao đẹp của bảo hiểm nhân thọ và bảo vệ tài chính cho hàng triệu gia đình Việt Nam.

Phương Giang