Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

VINARE hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2022

Sáng ngày 17/01/2023, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 – Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 và Hội nghị Người lao động 2022.

VINARE hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2022 Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VINARE phát biểu tại Hội nghị.

Đại diện Ban Lãnh đạo VINARE, Tổng Giám đốc Mai Xuân Dũng cho biết tổng doanh thu năm 2022 ghi nhận con số 2.734 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt 2.368 tỷ đồng, đạt 107,1% kế hoạch năm được giao, doanh thu từ hoạt động đầu tư đạt 365,6 tỷ đồng.

Trong hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm, doanh thu từ mảng nghiệp vụ cốt lõi đã tăng trưởng 14,1% so với cùng kỳ và vượt mức dự kiến đầu năm. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm tăng trưởng tốt, tuy nhiên lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính đạt thấp hơn so với kỳ vọng. Nguyên nhân chủ yếu là do những yếu tố bất định trong và ngoài nước tác động mạnh đến thị trường đầu tư, như chính sách thắt chặt tiền tệ trên diện rộng, lãi suất tăng ở châu Âu, Mỹ; sự sụt giảm thanh khoản và chỉ số của thị trường chứng khoán cũng như những sai phạm trong việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp của một số doanh nghiệp trong nước. Tổng lợi nhuận trước thuế do đó đạt 439 tỷ đồng, bằng 101,1% kế hoạch.

Trong kỳ đánh giá năm 2022, xếp hạng năng lực tài chính (FSR) của VINARE tiếp tục đạt mức B++ (Tốt) và xếp hạng năng lực tín dụng của tổ chức phát hành (ICR) đạt mức “bbb+” (theo kết quả đánh giá của AM Best). VINARE là một trong hai doanh nghiệp bảo hiểm/tái bảo hiểm đầu tiên trên thị trường bảo hiểm Việt Nam thực hiện việc xếp hạng năng lực tài chính với một tổ chức xếp hạng quốc tế từ năm 2013 và liên tục duy trì mức xếp hạng B++ từ đó đến nay, phản ánh tình hình tài chính vững mạnh và kết quả hoạt động kinh doanh tốt của VINARE.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VINARE đánh giá cao nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên và kết quả đạt được trong năm 2022. Theo đánh giá của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Anh Tuấn, kết quả này có được là nhờ năm trụ cột chính bao gồm năng lực nội tại, đối tác, thị trường, sản phẩm cũng như việc kết nối sức mạnh của thị trường. Song song với đó, quản trị nội bộ, năng lực cốt lõi được nâng cao cũng là một trong các yếu tố nền tảng quan trọng giúp cho sự thành công của doanh nghiệp. Môi trường càng khó khăn càng cần phải quản trị doanh nghiệp thật bài bản.

Trong năm 2022, VINARE vinh dự nhận giải thưởng Top 10 Thương hiệu xuất sắc – Thương hiệu mạnh Việt Nam 2021 – 2022, Top 10 Doanh nghiệp niêm yết quản trị Công ty tốt trong kỳ đánh giá năm 2021 – 2022, Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất 2022. Bên cạnh đó, với việc thực hiện tốt các nội dung phát triển bền vững, các yếu tố về môi trường, xã hội, quản trị doanh nghiệp (ESG), VINARE đã được vinh danh là một trong 10 doanh nghiêp niêm yết có báo cáo thường niên xuất sắc nhất năm 2022 nhóm vốn hóa vừa. Chủ tịch Hội đồng Quản trị VINARE, ông Nguyễn Anh Tuấn cũng đã vinh dự nhận giải thưởng Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022./.