Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Hội nghị Tổng kết, đánh giá 3 năm thực hiện chế độ Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Tháng 10/2011, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam- Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã tổ chức tổng kết đánh giá 3 năm thực hiện  NĐ 103 tại 3 địa điểm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng.

Hội nghị Tổng kết, đánh giá 3 năm thực hiện chế độ Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Tham dự Hội nghị tổng kết có các đại diện của Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính, Cục Cảnh sát Giao thông đường Bộ, đường Sắt, Vụ Kinh tế tổng hợp - Văn phòng Trung ương Đảng, Vụ Pháp chế - Văn phòng Chính phủ, Vụ Vận tải – Bộ Giao thông Vận tải, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, các Doanh nghiệp Bảo hiểm, Hiệp hội Vận tải và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải địa phương.

Hội nghị đã đánh giá lại các hoạt động của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới sau 3 năm thực hiện Nghị định 103, điểm lại các phóng sự về hoạt động tuyên truyền và đầu tư các công trình đề phòng hạn chế tổn thất. Tại Hội nghị, tất cả các đại biểu đã phát biểu đóng góp ý kiến và đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Ngọc Châm