Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Tập đoàn Bảo Việt: Lợi nhuận 9 tháng đầu năm tăng trưởng 14,1%

Ngày 30/10/2023, Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023, theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan về kết quả kinh doanh.

Tập đoàn Bảo Việt: Lợi nhuận 9 tháng đầu năm tăng trưởng 14,1%

Sau 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 1.712 và 1.428 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 10,2% và 14,1% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 42.777 tỷ đồng, tăng trưởng 6,2%. Tổng tài sản hợp nhất tại 30/09/2023 đạt 215.293 tỷ đồng, tăng 6,8% so với thời điểm 31/12/2022.

Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 1.164 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 826 tỷ đồng, bám sát kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Tổng tài sản Công ty Mẹ đạt 18.278 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 18.090 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 4% và 4,6% so với thời điểm 31/12/2022.

Tập đoàn Bảo Việt đã thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 9,54% trên mệnh giá, tương đương 708 tỷ đồng, dự tính sẽ chi trả cuối năm 2023. Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, Bảo Việt luôn thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư. Dự kiến tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông Bảo Việt từ khi cổ phần hóa đến hết năm 2023 lên tới hơn 12.400 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm Phi nhân thọ, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 8.575 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng trưởng 2,4%; Lợi nhuận sau thuế đạt 178 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm Nhân thọ, tổng doanh thu của Bảo Việt Nhân thọ 9 tháng đầu năm đạt 33.170 tỷ đồng, tăng trưởng 8,5%; Lợi nhuận sau thuế đạt 796 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm 2022.

Lĩnh vực kinh doanh chứng khoán nỗ lực vượt khó trước các thách thức của thị trường. Sau 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 564 tỷ đồng doanh thu và đạt 113 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (số liệu thực hiện).

Lĩnh vực quản lý quỹ tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng ổn định. Đối mặt với tình hình kinh tế thị trường còn nhiều khó khăn và thử thách, sau 9 tháng đầu năm 2023, công ty Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF) ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với 119 tỷ đồng tổng doanh thu, 56 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng lần lượt 24,3% và 45,3% so với cùng kỳ năm 2022. Với tổng tài sản quản lý đạt gần 121.000 tỷ đồng, BVF tiếp tục giữ vững vị trí top 2 công ty quản lý quỹ có tổng tài sản quản lý lớn nhất thị trường. Tính đến thời điểm 30/09/2023, các quỹ mở của BVF cho thấy những kết quả hoạt động đáng chú ý: Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED) và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu triển vọng Bảo Việt (BVPF) tăng trưởng lần lượt 21,4% và 13,7% vượt cả mức tăng trưởng bình quân của thị trường và benchmark. Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) tăng trưởng 6,5% cao gấp 2 lần so với benchmark là lãi suất tiền gửi 6 tháng của 4 ngân hàng (Vietcombank, BIDV, Vietinbank và MBBank). Bên cạnh đó với tình hình thị trường nhiều biến động, các danh mục đầu tư của khách hàng vẫn đạt mức tăng trưởng tốt và bám theo kế hoạch đề ra./.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập (15/01/1965 – 15/01/2025), Bảo Việt triển khai chiến lược phát triển bền vững trong chiến lược kinh doanh nhằm tạo ra các giá trị mới và chia sẻ các giá trị đó với cộng đồng. Năm 2023, Bảo Việt được công nhận trong bảng xếp hạng tính bền vững doanh nghiệp toàn cầu (Corporate Sustainability Assessment - CSA) của S&P Global. Để được đánh giá trong bảng xếp hạng DJSI, Bảo Việt cần đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt trên nhiều yếu tố như: sức khỏe tài chính doanh nghiệp, giá trị cổ phiếu, tính minh bạch, hoạt động bền vững của doanh nghiệp./.