Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Họp các ban bán chuyên trách trong bảo hiểm nhân thọ kỳ 1 năm 2022

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (Hiệp hội) tổ chức họp tổng kết đánh giá hoạt động của các Ban bán chuyên trách trong bảo hiểm nhân thọ năm 2021 và xây dựng chương trình hoạt động cho năm 2022, bao gồm: Ban Pháp lý; Ban Quản lý & đào tạo đại lý; Ban Tuyên truyền và Ban Actuary theo hình thức trực tuyến qua ứng dựng zoom vào các ngày 17, 18 và 20 tháng 1 năm 2022.

Họp các ban bán chuyên trách trong bảo hiểm nhân thọ kỳ 1 năm 2022

Tham dự cuộc họp có đại diện của Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính, Hiệp hội và các DNBH Nhân thọ hội viên.

Những công việc trọng tâm của các ban bán chuyên trách trong bảo hiểm nhân thọ năm 2022 bao gồm:

Về công tác truyền thông, trong năm 2022, Hiệp hội sẽ phát hành MV bài hát về bảo hiểm nhân thọ với tên gọi “Vì ta đã có” nhằm lan tỏa hơn nữa ý nghĩa tích cực, nhân văn của bảo hiểm nhân thọ. Ngoài ra, Hiệp hội cũng sẽ đồng hành với các doanh nghiệp tiếp tục mang lại cho người dân cái nhìn thân thiện, toàn diện hơn về vai trò, tính chuyên nghiệp của nghề đại lý bảo hiểm.

Về công tác quản lý & đào tạo đại lý, các doanh nghiệp đều thống nhất với Hiệp hội sẽ tiếp tục nâng cao, hoàn thiện quy trình, chất lượng quản lý, đào tạo đại lý; nâng cao chất lượng tuyển dụng và tư vấn của đội ngũ đại lý; hỗ trợ tối đa cho đội ngũ đại lý bảo hiểm, đặc biệt trong công tác giải quyết chấm dứt hợp đồng đại lý và xử lý kỷ luật đại lý, đảm bảo đúng thời gian, đúng quy trình và đúng quy chế đã ban hành.

Về công tác pháp lý, nhiệm vụ trọng tâm của Hiệp hội và các thành viên trong năm 2022 là việc đóng góp ý kiến cho việc xây dựng Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành theo tiến độ của cơ quan quản lý nhà nước.

Cùng với tiến độ xây dựng Luật Kinh doanh bảo hiểm, Ban Actuary cũng đặt ra kế hoạch phối hợp với Hiệp hội để đóng góp ý kiến cho việc xây dựng mô hình quản lý vốn trên cơ sở rủi ro (RBC). Các thành viên cũng kỳ vọng trong năm 2022 sẽ triển khai việc xây dựng bảng tỉ lệ tử vong cho thị trường Việt Nam; ban hành Chuẩn mực nghề nghiệp Acuary (Code of conduct); tổ chức hội thảo Actuary Việt Nam và khu vực (tùy vào diễn biến của dịch bệnh) và các thành viên vẫn tiếp tục duy trì hoạt động trao đổi với các trường đại học để giới thiệu về nghề actuary.

Phương Giang