Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Hội thảo “Giảm thiểu rủi ro thiên tai và khí hậu tại Việt Nam thông qua các giải pháp tài chính chuyển giao rủi ro đối với tài sản công”

Từ ngày 17 đến ngày 18/10/2022 tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã diễn ra Hội thảo “Giảm thiểu rủi ro thiên tai và khí hậu tại Việt Nam thông qua các giải pháp tài chính chuyển giao rủi ro đối với tài sản công”.

Hội thảo “Giảm thiểu rủi ro thiên tai và khí hậu tại Việt Nam thông qua các giải pháp tài chính chuyển giao rủi ro đối với tài sản công”

Hội thảo nằm trong kế hoạch kế hoạch Dự án “Thúc đẩy khung pháp lý về thị trường bảo hiểm cho người nghèo khu vực Châu Á”, do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện.

Hội thảo có sự tham gia của gần 40 đại biểu bao gồm cả trực tiếp và trực tuyến đến từ Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, Tổng công ty tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam, Tổng công ty bảo hiểm BIDV… và đại diện của các tổ chức quốc tế như World bank, UNDP, ADB, IDF, SECO. Tại hội thảo các đại biểu được trao đổi, chia sẻ về các chủ đề quan trọng như: Đánh giá thiệt hại tài chính do thiên tai liên quan đến khí hậu ở Việt Nam; Kinh nghiệm bảo hiểm tài sản công trên thế giới và khu vực; Các giải pháp quản trị rủi ro thiên tai cho các đô thị Việt Nam…/.

Trịnh Tuyết Nga