Hỗ trợ - Hotline +(84)43 9428 106

Bảo hiểm VietinBank - VBI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 26/4/2023, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VBI) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và thông qua định hướng phát triển trong năm 2023 với sự tham dự của 10 cổ đông, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Bảo hiểm VietinBank - VBI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự Đại hội, về phía Ngân hàng VietinBank có: Ông Nguyễn Đức Thành - Thành viên HĐQT Ngân hàng VietinBank, ông Trần Hoài Nam - Phó Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp kiêm Giám đốc Trung tâm giải pháp tài chính Ngân hàng VietinBank. 

Về phía Bảo hiểm VietinBank - VBI có: Ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch HĐQT; bà Trần Thị Hương Thuỷ - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc; bà Bùi Thị Thanh Xuân - Phó Tổng Giám đốc; bà Lê Thị Quỳnh Hoa - Phó Tổng Giám đốc; cùng các cổ đông sáng lập, đại diện vốn của VietinBank và các cổ đông khác.   

Đại hội thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, trọng tâm hoạt động năm 2023; kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2023; kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022; mức thù lao đối với HĐQT & Ban Kiểm soát năm 2022 và tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập,...   

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm VietinBank - VBI đã gửi đến toàn thể hội nghị và các cổ đông những thông tin quan trọng về hoạt động kinh doanh trong năm 2022 vừa qua; đồng thời đề ra nhiệm vụ kinh doanh năm 2023. Cụ thể, vượt lên trên tất cả thách thức của một năm khó khăn chung của toàn ngành khi tỷ lệ bồi thường cao, các Công ty bảo hiểm bị ảnh hưởng sau dịch bệnh và liên tiếp các đợt thiên tai, Bảo hiểm VietinBank - VBI đã đón đầu thời cơ, phát triển bền vững, tăng trưởng đột phá và hiện thực hóa nhiều mục tiêu: Cải thiện thị phần; duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận vượt trội so với trung bình của thị trường và đảm bảo hiệu quả kinh doanh 2022.

Bức tranh chung về kết quả kinh doanh năm 2022 của Bảo hiểm VietinBank - VBI có nhiều điểm sáng. Theo đó, Bảo hiểm VietinBank - VBI ghi nhận tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 3.214,2 tỷ đồng, tăng trưởng 30,3% so với năm 2021 (tăng gấp gần 2 lần so với mức chung thị trường là 16,5%, mức tăng trưởng cao nhất trong Top 11 công ty có thị phần lớn nhất); doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt hơn 3.052,9 tỷ đồng, tăng trưởng 32,3%; doanh thu nhận tái bảo hiểm đạt 161,3 tỷ đồng tăng trưởng 1,1%. Cũng trong năm 2022, Bảo hiểm VietinBank - VBI đã nâng tổng số công ty thành viên và phòng giao dịch lên 44 đơn vị, trải dài khắp 63 tỉnh thành trên cả nước.

Chia sẻ về chiến lược hành động, tiềm năng và triển vọng của Bảo hiểm VietinBank - VBI trong năm 2023 và các năm tới, ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch HĐQT VBI cũng cho biết: Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là ngành du lịch; đồng thời Chính phủ cũng tạo hành lang pháp lý, bước đầu tháo gỡ khó khăn cho kênh trái phiếu doanh nghiệp song Bảo hiểm VietinBank - VBI vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả lợi nhuận ở cả hai mảng kinh doanh bảo hiểm và đầu tư. Mặc dù vậy, năm 2023 được xác định là năm trọng điểm để Bảo hiểm VietinBank - VBI tập trung bứt phá, tăng trưởng hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập và tạo nền móng cho các năm tiếp theo. Mục tiêu hoạt động của Bảo hiểm VietinBank - VBI trong năm nay sẽ hướng tới chinh phục các mục tiêu lớn. Theo đó, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 356,7 tỷ đồng, tăng 40,5% so với năm 2022, qua đó nâng cao vị thế, giá trị và đóng góp của Bảo hiểm VietinBank - VBI vào hệ thống Ngân hàng VietinBank. Bên cạnh đó, kế hoạch 2023 cũng đề ra Bảo hiểm VietinBank - VBI cần phải kiểm soát tỷ lệ bồi thường ở mức thấp hơn so với trung bình 10 công ty có thị phần lớn nhất thị trường. 

Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Lê Tuấn Dũng theo nguyện vọng cá nhân. Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động, cơ cấu cổ đông của Bảo hiểm VietinBank - VBI, HĐQT kiến nghị chưa thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT tại phiên họp này. Như vậy, tổng số thành viên của HĐQT sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 05 (năm) người, bao gồm: Ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch HĐQT, bà Trần Thị Hương Thuỷ - Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, ông Hur Jung Hoe - Uỷ viên HĐQT, ông Trần Hoài Nam - Uỷ viên HĐQT, bà Ngô Thu Phương - Uỷ viên HĐQT. 

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử bổ sung các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027. Theo kết quả bầu cử tại Đại hội, bộ máy Ban Kiểm soát bao gồm: Bà Nguyễn Hoa Hạnh - Trưởng Ban Kiểm soát, bà Nguyễn Thị Hạnh - Thành viên Ban Kiểm soát và ông Hoàng Văn Tùng - Thành viên Ban Kiểm soát. 

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đức Thành - Thành viên HĐQT Ngân hàng VietinBank đánh giá cao vai trò và đóng góp của Bảo hiểm VietinBank - VBI trong hệ sinh thái VietinBank: “VBI là công ty thành viên chủ lực, đạt kết quả kinh doanh cực kỳ xuất sắc trong năm 2022. Trong năm 2023, VBI cần nâng cao hiệu quả hoạt động qua việc khai thác triệt để điều kiện thuận lợi từ VietinBank; đa dạng kênh bán xu hướng mới như telesales, bancas; kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ bồi thường, chú trọng bán vào các sản phẩm có mức bồi thường thấp; đặc biệt là đẩy mạnh tái cơ cấu bộ máy phù hợp với tình hình thực tế”.   

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và minh bạch, với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên VBI năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. /.

Trên cơ sở phát huy những thế mạnh trong hoạt động kinh doanh và tích cực triển khai các định hướng chiến lược, trong quý I/2023, VBI tiếp tục đạt được những kết quả kinh doanh tích cực, vượt mọi kế hoạch đề ra, cụ thể: Doanh thu bảo hiểm đạt 837,9 tỷ đồng, tăng trưởng 23,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 83,6 tỷ đồng, tăng trưởng 17,9% - mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng so với cùng kỳ 2022. 

Xác định phương châm hành động theo 3 tôn chỉ “Chủ động - Trọng điểm - Kỷ cương”, VBI đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 với những mục tiêu trọng tâm như: tập trung ưu tiên nguồn lực vào các kênh khai thác, các sản phẩm mà VBI đang có lợi thế cạnh tranh; đa dạng hóa nghiệp vụ bảo hiểm; đa dạng hóa kênh bán hàng, “đi tắt, đón đầu” xu hướng; kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ bồi thường; cải thiện tỷ lệ tái tục; đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyển dụng nhân sự một cách khách quan, minh bạch.